Our Relation…

 

.. तुझ्या ओठांंची कळी हसता हळुच नाजुक फुल होऊन जाते….अन मग फुलांंचा सुगंंध येता…मन मधुमक्षिका बनुन तुझ्या ओठी रस चाखतंं… तु असता जवळी आपण दोघच येथे अजुन कूणीही नाही भासतंं….मन माझे तुझ्या शब्दांंच्या लहरीत अडकतंं…. तुझ रोखुन पाहणे माझ्याकडे काळजावर गुलाबी घाव मारतयंं…ह्या घावांंनी ह्रद्य जखमी व्हायला मागतयंं.. तु आहेस म्हणुन आता हे जीवन रोज नव्याने जगावेसे वाटतेयंं . दिवस अन् रात्र तुझ्यात हरवावस वाटतयंं…..भिजावस…अन मग वितळुन तुझ्यातच भिनावसंं वाटतयंं..तुझंं अन माझंं नात फार जुन आहे असंं भासतयंं

Advertisements

One thought on “Our Relation…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s